Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Mac

Innehållet i spårningsfiler, dumpfiler och inställningsfiler

12 april 2023

ID 171494

Obs! Alla filer som beskrivs i detta avsnitt kan endast kommas åt av systemadministratören av datorn och ägaren av kontot med Kaspersky VPN installerat.

1. Spårningsfiler

Spårningsfiler innehåller information om händelser som inträffar under användningen av Kaspersky VPN. Spårningsfiler lagras lokalt på din dator i följande mapp: ~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/.

Spårning finns i följande filer:

 • ksec_agent_<tidsstämpel>.log
 • ksec_app_<tidsstämpel>.log
 • ksec_daemon_<tidsstämpel>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<tidsstämpel>.log

Spårningsfiler kan innehålla följande information:

 • Information om enheten och operativsystemet (unikt enhets-ID, enhetstyp, MAC-adresser till nätverksenheter, typ av operativsystem, version av operativsystemet)
 • Information om program som laddas av användaren (URL, egenskaper, filstorlek, information om processen som laddade filen)
 • Information om program som släppts och deras moduler
 • Information om användning av program och dess moduler
 • Information om fel i och användning av det installerade Kaspersky-programmets grafiska användargränssnitt
 • Information om nätverksanslutningar och nätverksinställningar: Fjärrdatorns och användarens dators IP-adress, DNS-servrarnas IP-adress, MAC-adress för åtkomstpunkten, nätverksnamn, signalstyrka, portnummer för portar som används för att upprätta anslutningen, nätverksprotokollet, anslutningsstatus vid filgenereringen, nätverkets rykte, inställningar för proxyservern - användarnamnet/lösenordshashen
 • Information om inställningar för anslutning till Kaspersky-servrar
 • Information om anslutningar till Pango-servrar
 • Information om licenstypen (licenstyp, region)
 • Information om nätverkspaket som tas emot och skickas av datorn över telekomnätverket
 • Information om skickade och mottagna e-postmeddelanden och direktmeddelanden
 • Information om My Kaspersky: Information om webbplatsens användarnamn och lösenord och innehållet i kakfiler
 • Serverns offentliga certifikat
 • Information om lokaliserat språk, programvaru-ID, anpassning av programvaran, programversion, unikt installations-ID för programvaran, unikt dator-ID

Spårningsfiler innehåller endast information som behövs för att fixa defekter i programmet. Kaspersky använder spårfiler för att undersöka incidenter associerade med fel i användningen av Kaspersky VPN.

Som standard är skapandet av spårningsfiler inaktiverat. Du kan aktivera generation av spårningsfiler i programinställningar.

Spårfiler kan endast skickas till Kaspersky manuellt. Kaspersky VPN sänder inte spårfiler till Kaspersky automatiskt.

Du kan välja hur spårningsfiler skickas till Kaspersky.

Innan du skickar spårningsfiler ska du granska dess innehåll.

Viktigt: Spårningsfiler kan innehålla personuppgifter eller känslig information. Genom att skicka spårningsfiler till Kaspersky godkänner du att ge Kaspersky alla data i spårningsfilerna du skickar, samt godkänner metoden som används för att skicka dem.

2. Dumpfiler

Dumpfiler innehåller all information om arbetsminnet i programmets processer vid tidpunkten för skapandet av dumpen. Dumpfiler kan innehålla konfidentiella uppgifter.

Dumpfiler genereras av operativsystemet och skickas endast till Apple-servrar med ditt samtycke. Innan du skickar en dumpfil ska du granska dess innehåll.

3. Ytterligare filer

Kaspersky VPN genererar dessutom ytterligare inställningsfiler som lagras på användardatorn. Dessa filer kan innehålla information som är nödvändig för att använda programvaran: inställningar, interna databaser, konfigurationsfiler.

Specialisterna från kundtjänsten kan be dig att tillhandahålla ytterligare filer för att förkorta behandlingstiden vid förfrågningar som är förknippade med fel i programvaran. Användaren skickar dessa data manuellt på begäran av kundtjänsten.

Genom att skicka ytterligare spårningsfiler till kundtjänsten godkänner du att överföra alla data de innehåller samt samtycker till metoden som används för att skicka dem. Innan du skickar dessa filer ska du granska dess innehåll.

Dessa ytterligare filer kan innehålla följande information:

 • Inställningar för proxyserver - användarnamnet och lösenordshashen
 • Uppgifter för anslutning till My Kaspersky
 • Namn på Wi‑Fi-nätverk redan har regler för säker anslutning konfigurerade

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.