Information om dataskyddsförordningen (GDPR)

4 april 2023

ID 192969

Vad innebär GDPR?

GDPR är en lag i Europeiska unionen som reglerar integritet och säkerhet för personuppgifter. Den började gälla i EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Den ersätter direktivet om dataskydd och gäller för alla företag som har sitt säte i EU och hanterar personuppgifter eller hanterar uppgifter från människor som befinner sig i EU. Syftet med GDPR är att förenkla, förena och uppdatera skyddet av personuppgifter och garantera att människor upprätthåller sina rättigheter och friheter när de lämnar ut sina uppgifter.

Vad utgör personuppgifter?

Under GDPR klassificeras ditt namn, platsinformation, födelsedatum och kontaktinformation som dina personuppgifter av GDPR. Faktum är att all information som är kopplad till en specifik person i EU klassificeras som personuppgifter.

Vad har ni ändrat i era produkter för att vara redo för GDPR?

En av våra grundläggande principer är att respektera och skydda kundens integritet, och vi behandlar enbart de uppgifter som är nödvändiga för att produktens funktionalitet ska fungera som utlovat. Därför har bara några ytterligare åtgärder vidtagits för att följa GDPR, så att våra lösningar erbjuder våra användare detaljerad kontroll över vilken information de lämnar till Kaspersky genom de avtal de accepterar.

Skiljer sig produkter åt mellan Europa och andra länder?

Identiska produkter som erbjuds i Europa och andra länder skiljer sig inte i fråga om det skydd de erbjuder. Alla Kasperskys produkter verkar inom de avtal som har accepterats för deras respektive användning. För de produkter som erbjuds i Europa kan strukturen för avtal och respektive samtycke som erhållits variera något för att överensstämma med GDPR.

Vad bör jag göra om jag är bosatt i Europa och redan använder era produkter?

Vi försöker meddela alla våra nuvarande kunder i Europa om vad de ska göra via alla tillgängliga kanaler: e-post, meddelanden i produkten, push-aviseringar och så vidare. Du kan alltid besöka vår webbplats för att få den senaste GDPR-vänliga versionen av din produkt.

Vad händer om jag reser från eller till Europa?

Din produkt fortsätter att fungera inom de avtal som accepterats.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.