Koppla från en enhet från ditt konto

4 april 2023

ID 95350

Du kan koppla från en enhet från ditt konto på Administrationskonsolen, om du exempelvis inte använder enheten längre. Att koppla från en enhet från ditt konto kommer dessutom att koppla från Kaspersky-program som är installerade på enheten.

Du kommer inte att kunna fjärrstyra Kaspersky-program som är installerade på en enhet när enheten har kopplats från ditt konto. Att koppla från enheter från ditt konto påverkar inte funktionen hos program som är installerade på enheten, om de inte kräver obligatorisk anslutning till Administrationskonsolen. Licenserna för användning av de frånkopplade programmen kommer att kvarstå i enlighet med licensavtalet för slutanvändare. Information om införskaffade licenser kommer att finnas kvar på ditt konto.

Funktioner i program som kräver obligatorisk anslutning till ditt konto på Administrationskonsolen kommer att vara otillgängliga när programmet eller enheten kopplats från.

Koppla från en enhet från ditt konto:

  1. Gå till avsnittet Enheter.
  2. Klicka på den enhet det gäller.
  3. Klicka på länken Koppla från enhet.

    Dialogrutan för bekräftelse öppnas.

  4. Bekräfta åtgärden.

Enheten kopplas från ditt konto. Kaspersky-programmen som är installerade på enheten kopplas också från ditt konto.

Du kommer att kunna ansluta den frånkopplade enheten till ditt konto på nytt.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.