Anmärkningar gällande varumärken

4 april 2023

ID 97345

Registrerade varumärken och varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype är varumärken som tillhör Microsofts företagsgrupp.

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store är varumärken som tillhör Apple Inc.

Cisco, Cisco Systems, IOS och Flipshare är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess partners i USA och vissa andra länder.

Mozilla, Firefox är varumärken som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra länder.

JavaScript är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle och/eller intressebolag.

Amazon är ett varumärke som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Dropbox är ett varumärke som tillhör Dropbox, Inc.

LinkedIn är ett registrerat varumärke som tillhör LinkedIn Corporation och dess partners i USA och/eller andra länder.

BitTorrent är ett varumärke som tillhör BitTorrent, Inc.

ABBYY Lingvo är ett varumärke som tillhör ABBYY Software, Ltd.

SAMSUNG är ett varumärke som tillhör SAMSUNG i USA eller andra länder.

Digital River är ett registrerat varumärke tillhörande Digital River, Inc.

OpenVPN är ett registrerat varumärke tillhörande OpenVPN, Inc.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.