Hur man kör en genomsökning av borttagningsbara enheter

3 oktober 2023

ID 199671

Borttagningsbara enheter som du ansluter till datorn kan innehålla virus eller andra program som utgör ett hot. Kaspersky Small Office Security genomsöker borttagningsbara enheter för att förhindra att din dator blir infekterad. Du kan konfigurera en genomsökning av borttagningsbara enheter så att den startas manuellt eller automatiskt när en flyttbar enhet ansluts till datorn. Automatisk genomsökning av borttagningsbara enheter är som standard aktiverad.

Köra en genomsökning av borttagningsbar enhet manuellt:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Säkerhet.
  3. I blocket Sökning, klicka på knappen Välj genomsökning.

    Detta öppnar fönstret Sökning.

  4. I fönstret Sökning väljer du avsnittet Genomsökning av borttagningsbar enhet.
  5. I listan väljer du den externa enhetens enhetsbokstav och klickar på knappen Kör.

Programmet börjar genomsöka den anslutna enheten.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.