Hur man gör en skärminspelning om du har problem med en applikation

3 oktober 2023

ID 241111

Om du stöter på problem med programmet kan du göra en skärminspelning och spår och skicka dem till teknisk support för analys.

När skärminspelning är på visas inga popup-meddelanden.

Så här gör du skärminspelning och spår:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Supportknapp i den nedre delen av fönstret.

  Detta öppnar fönstret Support.

 3. Klicka på länken Probleminspelning så att fönstret Probleminspelning öppnas.
 4. Välj en felkategori:
  • Fel vid körning av appen. Välj det här alternativet om programmet plötsligt slutar fungera, inte svarar eller rapporterar ett fel.
  • Fel vid öppning av webbplatsen. Välj det här alternativet om programmet blockerar åtkomst till webbplatsen eller om webbplatsen inte visas korrekt.
  • Aktiveringsfel. Välj det här alternativet om du inte kan aktivera en prenumeration i programmet.
  • Annat. Välj det här alternativet om det inte finns någon kategori för ditt problem.
 5. Markera kryssrutan Spela in skärmen. När kryssrutan Spela in skärmen är inte vald, klicka Börja spela in skapar endast en spårningsfil (en tjänstefil med information om programoperationen).
 6. Markera kryssrutan Spela in lågnivåspårning (valfritt) om du blev ombedd att göra det av en teknisk supportexpert.
 7. Klicka på Börja spela in.

  Inspelningsindikatorn visas i den övre delen av skärmen.

 8. Utför åtgärder som visar problemet du har.
 9. Klicka på Stoppa och spara.

  Inspelningen stoppas och sparas i ett arkiv på skrivbordet. Arkivet kan endast nås med administratörsbehörighet.

 10. Klicka på Gå till arkiv.

  Detta öppnar ett fönster i utforskaren på platsen för ZIP-arkivet. Arkivet innehåller skärminspelningen och en spårningsfil.

 11. Skicka arkivet till den kommunikationskanal som specificerats av experten från teknisk support.
 12. Om du vill radera alla systemdata, rapporter och spårningshändelser klickar du på Ta bort alla servicedata och rapporter.

Insamlad data kan endast nås med administratörsbehörighet. Om du inte har åtkomst, kontakta din systemadministratör.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.