Hur man återställer till programmets standardinställningar:

3 oktober 2023

ID 70884

Du kan återställa programmets inställningar som rekommenderas av Kasperskys experter när som helst. När inställningarna har återställts anges säkerhetsnivån Optimal för alla skyddskomponenter.

För att återställa till programmets standardinställningar:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

    Detta öppnar fönstret Inställningar.

  3. Gå till avsnittet Hantera inställningar.
  4. Klicka på länken Återställ inställningarna för att köra guiden för återställning av inställningar.
  5. Klicka på knappen Nästa.

    Inställningsguidens fönster visar förloppet rörande återställning av programinställningarna tillbaka till standardinställningarna som konfigurerats av experter från Kaspersky.

  6. När återställning av programinställningarna har slutförts, klickar du på Klar.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.