Återställa en borttagen eller desinficerad fil

3 oktober 2023

ID 70904

Säkerhetskopior av borttagna eller desinficerade filer placeras i en speciell mapp på din dator med namnet Karantän. Säkerhetskopior av filer lagras i ett speciellt format och utgör inget hot för datorn. Du kan återställa en fil som har raderats eller desinficerats från säkerhetskopian som lagras i Karantän.

Vi rekommenderar att du undviker att återställa borttagna eller desinficerade filer, eftersom de kan utgöra hot mot din dator.

Programmet desinficerar inte program från Windows Store. Om sökresultat indikerar att ett sådant program är farligt, tas det bort från din dator. När du tar bort ett program från Windows Store skapar inte Kaspersky Small Office Security en säkerhetskopia för detta. För att återställa sådana objekt måste du använda ditt operativsystems återställningsverktyg (för mer information, se dokumentationen som följer med din dators operativsystem) eller uppdatera programmen via Windows Store.

Återställa en borttagen eller desinficerad fil:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Säkerhet.
  3. I programfönstrets övre högra hörn klickar du på knappen Karantän.

    Detta öppnar fönstret Karantän.

  4. I fönstret Karantän som öppnas, väljer du begärd fil i listan och klickar på knappen Återställ.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.