Om prenumerationen

3 oktober 2023

ID 71345

Din prenumeration avgör dina användarinställningar för programmet (prenumerationens utgångsdatum och antal skyddade enheter).

Du kan prenumerera från en tjänsteleverantör (t.ex. din Internet-leverantör). Du kan pausa eller återuppta din prenumeration, förnya den automatiskt eller avbryta den. Du kan hantera din prenumeration i ditt konto på webbplatsen för tjänsteleverantören som sålde prenumerationen. Beroende på leverantör kan olika villkor gälla för hanteringen av prenumerationen.

Aktivera prenumerationen på din enhet genom att använda den aktiveringskod som du fick av din tjänsteleverantör. I vissa fall kan aktiveringskoden laddas ned och användas automatiskt.

Om en annan licens redan är aktiv i programmet när du får en prenumeration från din tjänsteleverantör, används programmet med prenumerationen från tjänsteleverantören. Din aktuella licens kan användas på en annan enhet till den upphör att gälla.

En prenumeration kan vara obegränsad (utan utgångsdatum) eller begränsad (till exempel till ett år). Obegränsade prenumerationer förnyas automatiskt så länge som förskottsbetalningen har gjorts i tid till tjänsteleverantören. För att fortsätta använda programmet efter att en begränsad prenumeration gått ut måste du förnya den.

När du använder programmet med en prenumeration som du har fått från en tjänsteleverantör kan du inte lägga till en reservaktiveringskod för att hålla igång prenumerationen.

Om du inte förnyade prenumerationen, eller om tjänsteleverantören inte kunde förnya prenumerationen automatiskt, kan du när den går ut få en respitperiod för att förnya prenumerationen. Programmets funktioner förblir tillgängliga under respitperioden. Programmet kan växla till ett läge med begränsad funktionalitet när respitperioden går ut. Om tjänsteleverantören inte ger någon respitperion eller ett läge med begränsad funktionalitet, blir alla programfunktioner otillgängliga när prenumerationen går ut.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.