Skapa en säkerhetskopieringsuppgift

3 oktober 2023

ID 84524

Så här skapar du en säkerhetskopieringsuppgift

  1. Öppna Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster.
  2. Gå till avsnittet Prestanda.
  3. I blocket Säkerhetskopiering och återställning, klicka på knappen Välj filer.

    Guiden för att skapa säkerhetslagringsuppgifter startas.

    Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Klar för att stänga guiden när den är klar. Klicka på knappen Avbryt för att stoppa guiden.

    Låt oss gå igenom stegen i guiden i mer detalj.

I detta avsnitt

Steg 1. Välj filer

Steg 2. Välj mapparna som ska säkerhetskopieras

Steg 3. Välj filtyperna för säkerhetskopiering

Steg 4. Välj lagringsplats för säkerhetskopior

Steg 5. Skapa ett säkerhetskopieringsschema

Steg 6. Ange ett lösenord för att skydda säkerhetskopior

Steg 7. Inställningar för lagrade filversioner

Steg 8. Fyll i ett namn på säkerhetskopieringsuppgift

Steg 9. Slutförande av guiden

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.