Kaspersky Small Office Security 7

Spara data för framtida bruk

29 augusti 2019

ID 43540

Vid detta steg kan du ange vilka data, som används av programmet, du vill fortsätta använda under nästa installation av programmet (t.ex. vid installation av en nyare version av programmet).

Du kan spara följande data:

  • Licensinformation – en uppsättning data som utesluter behovet av att aktivera det nya programmet genom att göra det möjligt för dig att använda den under den aktuella licensen, såvida inte licensen går ut innan du startar installationen.
  • Karantänfiler är filer som genomsökts av programmet och placerats i karantän.

    Om Kaspersky Small Office Security tas bort från datorn går inte längre karantänfilerna att komma åt. För att utföra operationer med dessa filer, måste Kaspersky Small Office Security vara installerat.

  • Programmets användarinställningar är programinställningar som valts under konfigurationen.

    Det går även att exportera skyddsinställningarna på kommandoraden, med kommandot: avp.com EXPORT <filnamn>.

  • iChecker-data är filer som innehåller information om objekt som redan har genomsökts med iChecker-teknik.
  • Databaser för skräppostskydd är databaser som innehåller kopior av skräppostmeddelanden som lagts till av användaren.
  • Datakryptering avser filer som placerats i datavalv för lagring.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.