Kaspersky Small Office Security 7

Om skydd av data som matats in på datorns tangentbord

29 augusti 2019

ID 70745

Skydd av datainmatning via datorns tangentbord gör det möjligt att undvika att data som matas in på webbplatser via tangentbordet läses. För att aktivera skydd mot datainmatning på tangentbordet måste tillägget Kaspersky Protection vara aktiverat i webbläsaren. Du kan konfigurera skydd av datainmatning från datorns tangentbord på flera webbplatser. Efter att Säker tangentbordsinmatning är inställt visas ett popup-meddelande som säger att Säker tangentbordsinmatning är aktiverat bredvid fältet där markören är ställd. Som standard är Säker tangentbordsinmatning aktiverat för alla webbplatskategorier förutom Internetkommunikationsmedia.

Denna funktionalitet är inte tillgänglig om Kaspersky Small Office Security har installerats på en filserver.

Säker tangentbordsinmatning har följande begränsningar:

  • Säker tangentbordsinmatning finns bara för de Chromium-baserade webbläsarna Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Google Chrome. Om du arbetar med andra webbläsare är datan som du matar in från ett hårdvarutangentbord inte skyddat mot att bli uppfångat.
  • Säker tangentbordsinmatning fungerar inte i webbläsare som körs i programmet Sandboxie.
  • Skydd av datainmatning från datorns tangentbord kan inte skydda dina personliga data om en webbplats, som kräver att du matar in sådana data, har hackats, eftersom informationen i detta fall kan tas direkt från webbplatsen.

Föregående lista beskriver de viktigaste funktionsbegränsningarna hos skydd av datainmatning. En fullständig förteckning över begränsningarna finns i en artikel på Kasperskys tekniska supports webbplats. Den här artikeln visar begränsningar för Säker tangentbordsinmatning i Kaspersky Internet Security, dessa begränsningar gäller även Skärmtangentbord i Kaspersky Small Office Security.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.