Kaspersky Small Office Security 7

Om Privat surfning

29 augusti 2019

ID 93724

Medan du surfar på nätet, använder webbplatser spårningstjänster för att samla in information om din Internetaktivitet. Spårtjänster använder informationen som tas emot för att analysera din aktivitet och kan använda analysresultat för att visa relevanta annonser.

Komponenten Privat surfning är utformad att förhindra att information om din aktivitet på nätet samlas in.

I Avkänningsläget identifierar och räknar komponenten Privat surfning antalet försök att samla in information och loggar information i en rapport. Avkänningsläget är aktiverat som standard, och datainsamling är tillåtet på alla webbplatser.

I blockeringsläget, identifierar och blockerar komponenten Privat surfning försök till datainsamling, och informationen om dessa försök loggas i en rapport. I det här läget blockeras datainsamling på alla webbsidor förutom:

  • från webbplatser som har lagts till i undantag
  • från webbplatser som tillhör Kaspersky och dess partners
  • från webbplatser som kan ha gjorts obrukbara till följd av att spårtjänster blockerats, enligt information från Kaspersky

Du kan hantera komponenten privat surfning via gränssnittet för Kaspersky Small Office Security eller med hjälp av Kaspersky Protection-tillägg i din webbläsare.

Privat surfning har följande begränsningar:

  • Programmet blockerar inte datainsamling med spårtjänster av kategorin "Sociala nätverk" medan du är på webbplatsen tillhörande de relevanta sociala nätverken.
  • Om webbsidan som datainsamlingsförsöket kommer från inte kan fastställas, blockerar Kaspersky Small Office Security inte försöket till datainsamling och visar ingen information om det.
  • Om webbsidan som datainsamlingsförsöket kommer från kunde fastställas men inte kunde matchas med en webbsida som är öppen i webbläsaren vidtar Kaspersky Small Office Security den åtgärd som valts i inställningarna för privat surfning (blockera eller tillåt datainsamling). Programmet visar information om försök till datainsamling i rapporter men inkluderar inte denna information i statistiken för den privata surfningen som visas i webbläsaren.

Denna funktionalitet är inte tillgänglig om Kaspersky Small Office Security har installerats på en filserver.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.