Om Kaspersky Total Security

16 september 2019

ID 87342

Kaspersky Total Security ger omfattande skydd mot olika typer av informationssäkerhetshot, nätverks- och nätfiskeangrepp samt skräppost. Det finns olika funktioner och skyddskomponenter hos Kaspersky Total Security för att kunna ge ett omfattande skydd.

Datorskydd

Varje typ av hot hanteras av en dedicerad skyddskomponent. Du kan aktivera och deaktivera skyddskomponenter, och konfigurera deras inställningar.

Utöver det realtidsskydd som ges av skyddskomponenterna, rekommenderar vi regelbunden genomsökning av din dator efter virus och annan skadlig programvara. Detta är nödvändigt för att undvika att skadliga program sprids om de inte upptäcks av säkerhetskomponenterna, t.ex. om säkerhetsnivån är för lågt inställd, eller av någon annan anledning.

För att hålla Kaspersky Total Security uppdaterat måste du uppdatera de databaser och programmoduler som används av programmet.

Vissa speciella uppgifter som bör köras ibland (som borttagning av spår efter en användares aktivitet i operativsystemet) körs med avancerade verktyg och guider.

Nedan beskrivs logiken för hur skyddskomponenterna interagerar när Kaspersky Total Security har ställts in i det läge som rekommenderats av Kasperskys specialister (med andra ord, med programmets standardinställningar).

Fil Antivirus

Fil Anti-Virus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp, finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator och alla anslutna enheter. Kaspersky Total Security fångar upp varje försök till filåtkomst och söker igenom sådana filer för kända virus och annan skadlig programvara. Ytterligare åtkomst till filen medges endast om filen inte är infekterad eller om den har desinficerats av programmet. Om en fil av någon anledning inte kan desinficeras tas den bort. En kopia av filen kommer då att flyttas till karantänen. Om en infekterad fil placeras på samma plats som en borttagen fil med samma namn brukade finnas på, sparar Karantän endast en kopia av den senaste filen. En kopia av den tidigare filen med samma namn sparas inte.

E-postskydd

E-post Anti-virus söker igenom inkommande och utgående e-postmeddelanden på din dator. Mottagaren kan endast öppna dem om de inte innehåller farliga objekt.

Webb Anti-Virus

Webb Anti-virus fångar upp och blockerar körningen av skript på webbplatser om de utgör ett hot. Webb Anti-virus övervakar också all webbtrafik och blockerar tillgång till skadliga webbplatser.

Snabbmeddelandeskydd

Snabbmeddelandeskydd gör det säkrare att använda snabbmeddelandeprogram. Komponenten skyddar information som överförs till din dator via protokoll för snabbmeddelanden. Med snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus kan du säkert använda de flesta snabbmeddelandetjänster.

Programkontroll

Med komponenten Programkontroll loggas och hanteras åtgärderna som utförs av programmen i systemet utgående från vilken grupp komponenten tilldelar dem till. En uppsättning regler definieras för varje programgrupp. Med reglerna hanteras programmens åtkomst till olika operativsystemresurser.

Application Manager

Med Application Manager kan du hantera program som är installerade på datorn.

Webbkameraskydd

Webbkameraskydd blockerar otillåten åtkomst till webbkameran och meddelande att åtkomst har blockerats.

Brandvägg

Brandväggen skyddar ditt arbete i lokala nätverk och på Internet. Komponenten filtrerar alla nätverksaktiviteter utifrån två slags regler: programregler och paketregler.

Nätverksövervakning

Nätverksövervakning är utformad för att övervaka nätverksaktiviteter i realtid.

Systemövervakaren

Komponenten Systemövervakning återställer de ändringar i operativsystemet som gjorts av skadlig aktivitet eller annan programvaruaktivitet.

Komponenten skyddar mot skadlig programvara, inklusive:

  • Program som utnyttjar en säkerhetsrisk (Exploits)
  • Skärmlåsning
  • Krypterare som krypterar uppgifter
  • Utpressningstrojan som krypterar uppgifter eller blockerar åtkomst till filer eller systemet och pressar dig på pengar för att återställa filer eller åtkomsten till dem

Du rekommenderas inte att inaktivera denna komponent.

Skydd mot nätverksattacker

Komponenten Skydd mot nätverksattacker startas vid operativsystemets uppstart och spårar inkommande trafik för aktiviteter som kännetecknar nätverksangrepp. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky Total Security all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn.

Skräppostskydd

Skräppostskydd genomsöker inkommande e-postmeddelanden efter skräppost. Alla meddelanden som innehåller skräppost tilldelas ett särskilt huvud.

Skydd mot nätfiske

Skydd mot nätfiske gör det möjligt att kontrollera webbadresser för att ta reda på om de ingår i listan över nätfiskeadresser. Den här komponenten är inbyggd i Webb Anti-virus, Skräppostskydd och Snabbmeddelandeskydd.

Anti-Banner

Skydd mot webbannonser blockerar webbannonser på webbplatser och i programgränssnitt.

Privat surfning

Privat surfning upptäcker förfrågningar skickade av webbläsaren till spårtjänster och kan ändra förfrågningar till och svar från spårtjänster på ett sätt som skyddar dig från spårning av din Internetaktivitet.

Safe Money

Safe Money skyddar konfidentiell information vid användning av banktjänster och betalningssystem online, och förhindrar att tillgångar stjäls vid online-betalningar.

Säker datainmatning

Säker tangentbordsinmatning skyddar mot tangentloggning av personliga data som anges på webbplatser. Skärmtangentbord förhindrar läsning av uppgifter som skrivs med datorns tangentbord och skyddar personliga data mot läsningsförsök med skärmdumpar.

Tillförlitligt programläge

Tillförlitligt programläge skyddar datorn mot potentiellt osäkra program. När Tillförlitligt programläge är aktiverat, tillåter Kaspersky Total Security endast program som klassificerats som tillförlitliga (t.ex. information om programmet från Kaspersky Security Network eller en tillförlitlig digital signatur).

Föräldrakontroll

Föräldrakontroll är avsedd att skydda barn och tonåringar från hot som har att göra med datoranvändning och användning av Internet.

Föräldrakontroll gör att du kan ställa in flexibla begränsningar gällande åtkomst till resurser och program för olika användare, beroende på deras ålder. Föräldrakontroll gör det också möjligt att visa statistiska rapporter om aktiviteter som utförts av kontrollerade användare.

My Kaspersky

Om en dator har Kaspersky Total Security installerat, kan du fjärrstyra skyddet av datorn från My Kaspersky.

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning är framtaget för att skydda dina data mot förlust till följd av maskinvarufel. Kaspersky Total Security kan utföra schemalagd säkerhetskopiering till flyttbara enheter, nätverk och onlinelagring. Du kan kopiera filer per kategori och ange antalet versioner av samma fil som du vill lagra.

Datakryptering

Datakryptering är framtaget för att skydda konfidentiell information mot obehörig åtkomst. Du kan endast låsa upp ett datavalv och visa dess innehåll med hjälp av ett lösenord.

Secure Connection

Kaspersky Total Security skyddar dina data vid anslutning till osäkert WiFi-nätverk.

I detta hjälpavsnitt

Vad är nytt

Hårdvaru- och programvarukrav

Kompatibilitet med andra Kaspersky-program

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.