เกี่ยวกับการใช้การป้องกันด้วย Antimalware Scan Interface

3 ตุลาคม 2566

ID 185854

Antimalware Scan Interface (AMSI) อนุญาตให้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่รองรับ AMSI ทำการส่งออบเจ็กต์ (เช่น สคริปต์ PowerShell) ไปยังแอปพลิเคชัน Kaspersky สำหรับการสแกนเพิ่มเติมและรับผลลัพธ์การสแกนสำหรับออบเจ็กต์เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Microsoft Office ต่างๆ นั้นสามารถนับว่าเป็นแอปพลิเคชันบุคคลที่สามได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMSI interface โปรดไปยัง Microsoft documentation

Antimalware Scan Interface อนุญาตให้ตรวจจับภัยคุกคามและแจ้งเตือนแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ตรวจพบเท่านั้น หลังจากได้รับการแจ้งเตือนภัยคุกคาม แอปพลิเคชันบุคคลที่สามจะขัดขวางการกระทำอันเป็นอันตราย (เช่น ทำการปิดตัวลง)

แอปพลิเคชัน Kaspersky อาจปฏิเสธคำขอจากแอปพลิเคชันบุคคลที่สามได้ หากแอปพลิเคชันดังกล่าวมีการยื่นคำขอเกินกว่าจำนวนคำขอที่อนุญาตในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เป็นต้น ในกรณีนี้แอปพลิเคชัน Kaspersky จะแสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำขอที่ถูกปฏิเสธ หากคุณได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องกระทำการใดๆ ทั้งสิ้น

กาป้องกันที่ใช้ Antimalware Scan Interface สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home / Pro / Education / Enterprise และ Windows 11 Home / Pro / Enterprise

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง