วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network

3 ตุลาคม 2566

ID 70883

การเชื่อมต่อของคุณกับ Kaspersky Security Network อาจไม่สำเร็จด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • คุณไม่ได้เข้าร่วมใน Kaspersky Security Network
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • สถานะคีย์ปัจจุบันไม่อนุญาตการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อ KSN ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ด้วยเหตุผลดังกรณีต่อไปนี้:
  • ไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
  • ใบอนุญาตใช้งาน หรือ การบอกรับเป็นสมาชิกหมดอายุแล้ว
  • ได้รับการระบุปัญหาคีย์ใบอนุญาตใช้งาน (ตัวอย่างเช่น คีย์นี้ถูกเพิ่มไปยังรายการที่ปฏิเสธ)

  สถานะคีย์ปัจจุบันแสดงอยู่ใน My Kaspersky

การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ไปที่ การตั้งค่าความปลอดภัยKaspersky Security Network

หน้าต่าง Kaspersky Security Network จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อของคุณกับ Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง