เกี่ยวกับ Kaspersky Anti-Virus

29 สิงหาคม 2562

ID 87342

Kaspersky Anti-Virus ให้การป้องกันอย่างเบ็ดเสร็จจากภัยคุกคามความปลอดภัยของข้อมูลหลากหลายประเภท ฟังก์ชันหลากหลายแบบและส่วนประกอบการป้องกันสามารถเลือกใช้งานได้ในฐานะส่วนหนึ่งของ Kaspersky Anti-Virus เพื่อดำเนินการป้องกันที่ครอบคลุม

การป้องกันคอมพิวเตอร์

ภัยคุกคามแต่ละประเภทถูกจัดการโดยส่วนประกอบการป้องกันที่มีหน้าที่โดยตรง คุณสามารถเปิดใช้และปิดใช้ส่วนประกอบการป้องกัน และกำหนดค่าการตั้งค่าส่วนประกอบการป้องกันได้

นอกจากนี้การป้องกันแบบทันทีที่จัดเตรียมโดยส่วนประกอบการรักษาความปลอดภัย ขอแนะนำให้คุณทำการ สแกน คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาไวรัสและ Malware อื่นเป็นประจำ การป้องกันการแพร่กระจายที่เป็นไปได้ของโปรแกรมที่เป็นอันตรายใดๆ ที่ไม่ถูกพบโดยส่วนประกอบการป้องกันนั้นมีความจำเป็น ตัวอย่างเช่น เนื่องจากระบบความปลอดภัยต่ำหรือด้วยสาเหตุอื่น

เพื่อให้ Kaspersky Anti-Virus อัปเดตเสมอ คุณต้องทำการ อัปเดต ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันโมดูลที่ถูกใช้โดยแอปพลิเคชัน

บางงานที่ระบุควรจะถูกเรียกใช้ในบางกรณี (เช่น การนำการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ในระบบปฏิบัติการออก) ทำได้โดยการใช้ เครื่องมือระดับสูงและตัวช่วย

ข้อความต่อไปนี้คือคำอธิบายถึงระบบตรรกะของวิธีการโต้ตอบของส่วนประกอบการป้องกัน เมื่อ Kaspersky Anti-Virus ถูกตั้งในโหมดที่ถูกแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Kaspersky (กล่าวคือ การตั้งค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน)

File Anti-Virus

File Anti-Virus ป้องกันการติดเชื้อของระบบไฟล์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบจะเริ่มจากการเปิดระบบปฏิบัติการที่ยังเก็บอยู่ใน RAM ของคอมพิวเตอร์ และสแกนทุกไฟล์ที่ถูกเปิด ถูกบันทึก หรือถูกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและทุกไดรฟ์ที่ถูกเชื่อมต่อ Kaspersky Anti-Virus จะดักความพยายามในการเข้าใช้งานไฟล์และสแกนไฟล์ที่เป็นไวรัสและ Malware อื่น นอกจากนี้การเข้าใช้งานไฟล์จะได้รับอนุญาตเฉพาะถ้าไฟล์นั้นไม่ติดไวรัสหรือถูกฆ่าเชื้อแล้วโดยแอปพลิเคชัน ถ้าไม่สามารถฆ่าเชื้อให้กับไฟล์ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ไฟล์จะถูกลบออก ไฟล์คัดลอกจะถูกย้ายไปยังการกักกันเมื่อไฟล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ถ้าไฟล์ที่ติดไวรัสถูกวางในตำแหน่งเดียวกันกับไฟล์ที่ถูกลบที่ใช้ชื่อเดียวกัน การกักกันจะบันทึกเฉพาะไฟล์คัดลอกล่าสุด ไฟล์คัดลอกก่อนหน้าที่มีชื่อเหมือนกันจะไม่ถูกบันทึก

Mail Anti-Virus

Mail Anti-Virus จะสแกนข้อความอีเมลที่เข้ามาและส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความอีเมลจะสามารถเลือกใช้ได้เฉพาะผู้รับ ถ้าข้อความนั้นไม่ประกอบไปด้วยออบเจ็กต์อันตราย

Web Anti-Virus

Web Anti-Virus จะดักและบล็อกการดำเนินการของสคริปต์บนเว็บไซต์ถ้าสคริปต์นั้นแสดงการคุกคาม Web Anti-Virus จะตรวจสอบปริมาณการใช้เว็บและบล็อกการใช้งานเว็บไซต์ที่อันตรายทั้งหมด

IM Anti-Virus

IM Anti-Virus จะรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของไคลเอ็นต์ IM ส่วนประกอบจะป้องกันข้อมูลที่เข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยโปรโตคอล IM IM Anti-Virus จะรับรองการดำเนินการที่ปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่หลากหลายสำหรับการรับส่งข้อความด่วน

ตัวเฝ้าระวังระบบ

ส่วนประกอบตัวเฝ้าระวังระบบจะช่วยย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการโดยกิจกรรมที่เป็นอันตรายและกิจกรรมอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ส่วนประกอบที่ได้รับการปกป้องจาก Malware ประกอบด้วย:

  • ช่องโหว่
  • ตัวล็อกหน้าจอ
  • ตัวเข้ารหัส
  • Ransomware ที่เข้ารหัสข้อมูลหรือบล็อกการเข้าถึงไฟล์หรือระบบ และเรียกค่าไถ่เพื่อคืนค่าไฟล์หรือให้สามารถเข้าถึงได้

ไม่แนะนำให้ปิดใช้งานส่วนประกอบนี้

ตัวบล็อกการโจมตีเครือข่าย

ตัวบล็อกการโจมตีเครือข่ายจะโหลดเมื่อเปิดระบบปฏิบัติการ และติดตามข้อมูลที่รับเข้าของปริมาณการใช้เครือข่ายสำหรับกิจกรรมที่เป็นการโจมตีเครือข่าย เมื่อความพยายามโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตรวจพบ Kaspersky Anti-Virus จะบล็อกกิจกรรมเครือข่ายทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ที่โจมตีซึ่งมุ่งเป้ามาที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ระบบป้องกันฟิชชิ่ง

ระบบป้องกันฟิชชิ่งจะอนุญาตการตรวจสอบ URL เพื่อค้นหาถ้ามีอยู่ในรายการของ URL ฟิชชิ่ง ส่วนประกอบนี้ถูกสร้างขึ้นใน Web Anti-Virus และ IM Anti-Virus

แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะป้องกันการดักข้อมูลที่ป้อนจากแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์และป้องกันความพยายามในการดักข้อมูลส่วนตัวจากภาพหน้าจอ

My Kaspersky

ถ้าคอมพิวเตอร์มี Kaspersky Anti-Virus ติดตั้งอยู่ คุณสามารถจัดการการป้องกันคอมพิวเตอร์นั้นจากระยะไกลจากเว็บไซต์ My Kaspersky ได้

การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

Kaspersky Anti-Virus ปกป้องข้อมูลของคุณในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

มีอะไรใหม่

ความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การทำงานร่วมกันได้กับแอปพลิเคชัน Kaspersky อื่นๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง