การแสดงข้อมูล

15 มีนาคม 2564

ID 144975

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่คุณให้กับ Kaspersky ส่วนย่อย การบันทึกข้อมูลในรายงานการทำงานของแอปพลิเคชัน มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณและไม่ได้ส่งไปยัง Kaspersky

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เงื่อนไขข้อมูลภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

เงื่อนไขข้อมูลภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่ของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล หรือโดยผู้ที่พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

การแสดงข้อมูลให้กับ Kaspersky Security Network

การบันทึกข้อมูลในรายงานการทำงานของแอปพลิเคชัน

การบันทึกข้อมูลสำหรับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล หรือโดยผู้ที่พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง