การบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในอนาคต

15 มีนาคม 2564

ID 43540

ในขั้นตอนนี้คุณสามารถระบุว่าข้อมูลใดที่ใช้โดยแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้งานต่อไปในระหว่างการติดตั้งแอปพลิเคชันครั้งถัดไป (ตัวอย่างเช่น เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

คุณสามารถบันทึกข้อมูลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลใบอนุญาตใช้งาน คือชุดข้อมูลที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชันในระหว่างการติดตั้งครั้งถัดไป โดยอนุญาตให้คุณใช้งานภายใต้ใบอนุญาตใช้งานปัจจุบัน นอกจากว่าใบอนุญาตใช้งานหมดอายุก่อนคุณเริ่มต้นการติดตั้ง
  • กักกันไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกสแกนโดยแอปพลิเคชันและย้ายไปยังการกักกัน

    หลังจาก Kaspersky Anti-Virus ถูกนำออกจากคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์กักกันได้ เพื่อจะดำเนินการกับไฟล์เหล่านี้ จะต้องทำการติดตั้ง Kaspersky Anti-Virus

  • การตั้งค่าการดำเนินการของแอปพลิเคชัน คือค่าของการตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ถูกเลือกระหว่างการกำหนดค่า

    คุณยังสามารถส่งออกการตั้งค่าการป้องกันที่คอมมานด์พร้อมท์: avp.com EXPORT <file_name>

  • ข้อมูล iChecker คือไฟล์ที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่ถูกสแกนแล้วด้วย เทคโนโลยี iChecker

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง