การอนุญาตแบนเนอร์

1 เมษายน 2564

ID 127277

คุณสามารถอนุญาตแบนเนอร์แต่ละรายการ รวมถึงแบนเนอร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่คุณระบุไว้

วิธีอนุญาตแบนเนอร์แต่ละรายการ

วิธีอนุญาตทุกแบนเนอร์บนเว็บไซต์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง