เกี่ยวกับ Anti-Banner

1 เมษายน 2564

ID 127381

ส่วนประกอบของ Anti-Banner ถูกออกแบบเพื่อให้การป้องกันจากแบนเนอร์ในระหว่างที่คุณเรียกดูเว็บไซต์ Anti-Banner จะบล็อกแบนเนอร์ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมและในอินเทอร์เฟสของบางแอปพลิเคชัน Anti-Banner จะบล็อกแบนเนอร์จากรายการของแบนเนอร์ที่รู้จักซึ่งถูกบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของ Kaspersky Internet Security คุณสามารถจัดการการบล็อกแบนเนอร์ผ่านอินเทอร์เฟส Kaspersky Internet Security หรือในเบราเซอร์โดยตรง

ตามค่าเริ่มต้น แบนเนอร์จะได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์จากรายการของ เว็บไซต์ Kaspersky รายการนี้ถูกรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญของ Kaspersky และรวมไปถึงเว็บไซต์ Kaspersky และเว็บไซต์ผู้จำหน่ายที่เป็นแม่ข่ายโฆษณาของ Kaspersky คุณสามารถดูรายการนี้หรือปิดการใช้รายการนี้ถ้าคุณเห็นว่าจำเป็นที่จะบล็อกแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ Kaspersky และผู้จำหน่าย

ตัวนับแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกจะแสดงจำนวนรวมของแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกบนเว็บไซต์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่ามีหน้าเว็บไซต์เปิดอยู่ในเบราเซอร์กี่หน้า หากมีหน้าเว็บเปิดอยู่ในเบราเซอร์เพียงหนึ่งหน้า จะนับตัวบล็อกบนหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากเปิดหน้าเว็บหลายหน้าบนเว็บไซต์เดียวกัน จะนับแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกบนหน้าเว็บทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เปิดอยู่ในเบราเซอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Anti-Banner ที่สามารถเลือกใช้งานได้ รายงาน

Anti-Banner มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:

 • ไซต์บางไซต์ตรวจพบว่าโฆษณาบนหน้าถูกบล็อกและจะไม่แสดงเนื้อหาจนกว่าผู้ใช้จะปลดตัวบล็อกโฆษณา เพื่อดูเนื้อหาในไซต์ดังกล่าว คุณต้อง เพิ่มที่อยู่ของไซต์ไปยังรายการที่ยกเว้น
 • ถ้าหน้าเว็บบนแบนเนอร์ที่พบไม่สามารถกำหนดได้ Kaspersky Internet Security จะไม่บล็อกและจะไม่แสดงข้อมูลของแบนเนอร์นี้
 • ถ้าหน้าเว็บบนแบนเนอร์ที่พบสามารถกำหนดได้แต่ไม่ตรงกับหน้าเพจที่เปิดในเว็บเบราเซอร์ Kaspersky Internet Security จะบล็อกแบนเนอร์หรืออนุญาตให้แสดงแบนเนอร์ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้นถูกกำหนดหรือไม่ แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแบนเนอร์ในรายงาน แต่จะไม่รวมข้อมูลนี้ในสถิติของ Anti-Banner ที่แสดงในเบราเซอร์
 • สถิติของ Anti-Banner จะแสดงอยู่ในเบราเซอร์รวมไปถึงแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกในขณะหน้าเว็บถูกโหลดขึ้นเมื่อก่อนหน้านั้น รวมไปถึงแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกก่อนหน้าและถูกโหลดอีกครั้ง
 • สถิติของ Anti-Banner จะแสดงอยู่ในเบราเซอร์ไม่รวมแบนเนอร์ที่ถูกบล็อกในเนื้อหาแบบไดนามิกของหน้าหลังจากเว็บไซต์ถูกโหลด
 • หลังจากการติดตั้งแอปพลิเคชันผ่าน Kaspersky Internet Security 2016 Maintenance Release 1 การตั้งค่าดังต่อไปนี้จะไม่สามารถเลือกใช้งานได้สำหรับการแก้ไขผ่านอินเทอร์เฟสของผู้ใช้และใช้เป็นค่าเริ่มต้น:
  • ใช้รายการแบนเนอร์ของ Kaspersky Internet Security
  • แก้ปัญหาที่อยู่ IP ให้เป็นชื่อของโดเมน
  • ใช้รายการ URL ที่ถูกบล็อก
  • ใช้รายการ URL ที่อนุญาต

  รายการที่เปิดก่อนหน้านี้โดยการคลิกที่ลิงก์ กำหนดค่า URL ที่ถูกบล็อก สามารถเลือกใช้งานได้โดยการคลิกที่ลิงก์ แบนเนอร์ที่ถูกบล็อก ในเวอร์ชันปัจจุบัน รายการที่ถูกเปิดก่อนหน้านี้โดยการคลิกที่ลิงก์ กำหนดค่า URL ที่อนุญาต สามารถเลือกใช้งานได้ในปัจจุบันโดยการคลิกที่ลิงก์ แบนเนอร์ที่อนุญาต ในเวอร์ชันปัจจุบัน

 • Kaspersky Internet Security ไม่สามารถบล็อกบางแบนเนอร์ใน Internet Explorer ได้ เนื่องจากเบราเซอร์นี้ไม่รองรับบางคุณสมบัติของ JavaScript

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง