วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

1 เมษายน 2564

ID 127467

การเปลี่ยนการตั้งค่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกองค์ประกอบตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

  หน้าต่าง การตั้งค่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ จะเปิดขึ้น

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Kaspersky Internet Security ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการการยอมรับของข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน

  ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

 5. ในส่วน ค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชัน ให้เลือกแอปพลิเคชันที่อัปเดตซึ่งจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดย Kaspersky Internet Security:
  • เลือก การอัปเดตที่สำคัญที่ปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการให้ Kaspersky Internet Security ติดตั้งเฉพาะการอัปเดตสำคัญที่จะแก้ไขช่องโหว่ของซอฟต์แวร์และปรับปรุงความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เลือก การอัปเดตทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันที่รู้จัก ถ้าคุณต้องการให้ Kaspersky Internet Security ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง