ตัวทำความสะอาด PC

1 เมษายน 2564

ID 129395

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลวิธีที่คุณสามารถใช้ Kaspersky Internet Security เพื่อตรวจหาแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่คุณอาจจะต้องการนำออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับตัวทำความสะอาด PC

วิธีเริ่มการวิเคราะห์ออบเจ็กต์ด้วยตนเอง

วิธีกำหนดค่าการวิเคราะห์ที่กำหนดการไว้

วิธีเลือกหมวดหมู่ของออบเจ็กต์สำหรับการวิเคราะห์

หมวดหมู่ของออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

การดูรายการออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

การดูรายการข้อยกเว้น

วิธีส่งข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและหน้าต่างเบราเซอร์ไปยัง Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง