เกี่ยวกับตัวทำความสะอาด PC

1 เมษายน 2564

ID 129396

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่คุณอาจจะต้องการนำออกในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการใช้ Kaspersky Internet Security ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ถูกติดตั้งโดยคุณไม่ยินยอมหรือแอปพลิเคชันและส่วนขยายที่คุณแทบไม่ได้ใช้

Kaspersky Internet Security ทำการวิเคราะห์แอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำเพื่อกำหนดสาเหตุที่เป็นไปได้ในการลบ และ จัดหมวดหมู่ แอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ตรวจพบ

คุณสามารถเรียกใช้งานการวิเคราะห์แอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ติดตั้ง หรือ กำหนดค่าการวิเคราะห์ที่กำหนดการไว้ ได้ ด้วยตนเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ตรวจพบจะแสดงในหน้าต่าง ศูนย์การแจ้งเตือน คุณสามารถทำการเปิด รายการออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ จากศูนย์การแจ้งเตือน

แอปพลิเคชันและส่วนขยายที่คุณต้องการเก็บไว้สามารถถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้น คุณสามารถ ดูและแก้ไขรายการข้อยกเว้นได้

คุณสามารถคลิกลิงก์ รายงานแอปพลิเคชันที่น่ารำคาญ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เป็นสาเหตุของปัญหาไปยัง Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง