การดูรายการออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

1 เมษายน 2564

ID 129531

การดูรายการที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ออบเจ็กต์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม รายละเอียด ที่อยู่ส่วนบนของหน้าต่าง

  ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ศูนย์การแจ้งเตือน

 3. ในส่วน คำแนะนำ ให้คลิกปุ่ม แสดง ในบรรทัดที่มีข้อความเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

  ซึ่งจะเปิดหน้าต่างที่มีรายการแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ตรวจพบ สาเหตุที่เป็นไปได้ในการนำออกหรือแก้ไขปัญหาจะระบุไว้สำหรับแต่ละออบเจ็กต์ในรายการ

  • ถ้าคุณต้องการนำแอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม นำออก ในบรรทัดที่มีคำอธิบายของแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ Kaspersky Internet Security จะเริ่มกระบวนการนำออก
  • หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ และไม่ถูกนำไปรวมในผลลัพธ์การวิเคราะห์ออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ ให้คลิกปุ่ม ละเว้น ในบรรทัดที่มีคำอธิบายของออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์จะถูกเพิ่มเข้าไปใน รายการข้อยกเว้น และ Kaspersky Internet Security จะหยุดแสดงในรายการออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง