หมวดหมู่ของออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

1 เมษายน 2564

ID 130451

หมวดหมู่เหล่านี้จะถูกแสดงขึ้นในตารางด้านล่าง

หมวดหมู่แอปพลิเคชันต่างๆ

หมวดหมู่ของแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์

คำอธิบาย

ให้ข้อมูลเท็จ

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสถานะของระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเพื่อแสดงข้อความแจ้งให้คุณซื้อ และติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้จำหน่าย

ติดตั้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะได้รับการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

แสดงข้อความหรือแบนเนอร์แบบไม่ระบุชื่อ

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะแสดงข้อความและการแจ้งเตือนบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ระบุตัวตน

ทำให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบช้าลง

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะเริ่มระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการยินยอมของคุณ

การติดตั้งโดยไม่ได้สมัครใจ

ตามข้อมูลของ Kaspersky* คุณถูกบังคับให้ติดตั้งของแอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์ ตัวอย่างเช่น การบล็อกเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ

ซ่อนการดำเนินงาน

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์อำพรางการทำงานของตัวเองจากคุณ ตัวอย่างเช่น ไม่มีหน้าต่างที่มองเห็นและไม่แสดงไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน

ผู้จำหน่ายไม่รองรับ และมีช่องโหว่

ผู้จำหน่ายไม่รองรับแอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์นี้ และไม่เผยแพร่การอัปเดตหรือการแก้ไขช่องโหว่

ซ่อนกลไกที่ใช้เพื่อปิด

ตามข้อมูลของ Kaspersky* แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะซ่อนและ/หรือควบคุมกลไกที่คุณอาจใช้เพื่อปิดแอปพลิเคชัน ปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือนำแอปพลิเคชันนี้หรือส่วนขยายของเบราเซอร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดตั้งร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะได้รับการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมด้วยแอปพลิเคชันอื่น แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์อาจถูกติดตั้งโดยความผิดพลาด หรือคุณไม่ได้ยินยอมให้ติดตั้ง

การใช้น้อยครั้ง

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันยังไม่มีการใช้งานเป็นเวลามากกว่า <N> วัน

รวบรวมและส่งข้อมูลของคุณ

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์สามารถรวบรวมและส่งข้อมูลของคุณโดยไม่มีการยินยอมของคุณ

เปลี่ยนพาธหรือบล็อกปริมาณข้อมูล

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์สามารถสามารถเปลี่ยนพาธหรือบล็อกปริมาณการใช้เครือข่ายได้ (ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลบนเว็บ) นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแก้ไขหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องแจ้งคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์/OS

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูลหรือหน้าหลักของเบราเซอร์ที่คุณต้องการ) ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

จำกัดความสามารถในการแก้ไขการตั้งค่า

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์สามารถจำกัดความสามารถในการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการ

เปลี่ยนพฤติกรรมเบราเซอร์

ตามข้อมูลของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเบราเซอร์ที่ติดตั้งไว้ นำออกหรือเรียกใช้งาน หรือเมื่อใดที่จะปิดการใช้งานส่วนขยาย

*จากข้อมูลที่สามารถเลือกใช้งานได้ของ Kaspersky แอปพลิเคชันหรือส่วนขยายของเบราเซอร์จะดำเนินการเป็นประจำตามคำอธิบายในตาราง Kaspersky Internet Security จะไม่ตรวจสอบไม่ว่าการดำเนินการเหล่านี้จะถูกกระทำบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง