การดูรายการข้อยกเว้น

1 เมษายน 2564

ID 130455

แอปพลิเคชันและส่วนขยายที่คุณต้องการเก็บไว้สามารถถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้น

การดูรายการข้อยกเว้น:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบตัวจัดการแอปพลิเคชัน

  หน้าต่าง การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน จะเปิดขึ้น

 5. คลิกที่ลิงก์ ข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง ข้อยกเว้น

  หน้าต่าง ข้อยกเว้น จะแสดงแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่คุณได้เพิ่มเข้าสู่รายการข้อยกเว้นโดยการคลิกที่ปุ่ม ละเว้น ใน รายการออบเจ็กต์ที่ตรวจพบ

 6. การนำออบเจ็กต์ออกจากรายการข้อยกเว้นนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม ลบออกจากรายการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง