วิธีการคืนค่ารหัสติดตั้งโปรแกรม

1 เมษายน 2564

ID 140542

หากคุณทำรหัสติดตั้งโปรแกรมที่ให้คุณก่อนหน้านี้หายไป คุณสามารถกู้คืนรหัสได้ด้วยการใช้วิธีการดังต่อไปนี้:

  • หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky คุณสามารถหารหัสติดตั้งโปรแกรมของคุณในส่วน ใบอนุญาตใช้งาน ของเว็บไซต์ My Kaspersky
  • หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky แต่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันบนหนึ่งในอุปกรณ์ของคุณแล้ว โปรดสร้าง บัญชีผู้ใช้ My Kaspersky บนอุปกรณ์นี้ และใช้มันเพื่อเชื่อมต่อไปยัง My Kaspersky แอปพลิเคชันจะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้ รหัสติดตั้งโปรแกรมจะแสดงให้เห็นในส่วน ใบอนุญาตใช้งาน ของเว็บไซต์ My Kaspersky
  • หากคุณไม่มีทั้งบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky และแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ใดเลยของคุณ โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการกู้คืนรหัสติดตั้งโปรแกรมด้วยการใช้ My Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง