ระบบป้องกันเว็บแคม

1 เมษายน 2564

ID 144122

ส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสอดแนมคุณผ่านเว็บแคม

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชัน

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชัน

วิธีการอนุญาตแอปพลิเคชันให้เข้าใช้งานเว็บแคม

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง