เงื่อนไขข้อมูลภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

1 เมษายน 2564

ID 144976

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่คุณให้กับ Kaspersky หากคุณติดตั้งเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร บราซิล หรือโดยผู้ที่พักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

คุณยอมรับที่จะส่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างถึง AO Kaspersky Lab โดยอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง (ต่อไปเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ซึ่งมี AO Kaspersky Lab เป็นเจ้าของสิทธิ์ (ต่อไปเรียกว่า "Kaspersky" หรือ "ผู้ถือสิทธิ์") สำหรับจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการป้องกันตามเวลาจริง และการสร้างข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด และการโฆษณาข้อเสนอ, การปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และความเร็วในการตรวจหารวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการติดตั้ง, การนำออกและอัปเดตซอฟต์แวร์ และการนับจำนวนผู้ใช้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งของผู้ถือสิทธิ์: เวอร์ชั่นเต็มของซอฟต์แวร์; รหัสอัปเดตของซอฟต์แวร์; ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง; รหัสการติดตั้งซอฟต์แวร์ (PCID); วันและเวลาที่ติดตั้งซอฟต์แวร์; รหัสซอฟต์แวร์ที่มาจากใบอนุญาตใช้งาน; รหัสของซอฟต์แวร์ที่มีใบอนุญาตใช้งาน; การแปลภาษาของซอฟต์แวร์; ค่าสถานะที่บ่งบอกว่าเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมใน KSN หรือไม่; รหัสรีแบรนด์ของซอฟต์แวร์; สถานะการติดตั้ง/ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์; รหัสข้อผิดพลาดของการติดตั้ง; รหัสซอฟต์แวร์; รหัสของการรีแบรนด์ซอฟต์แวร์; ประเภทการติดตั้ง (การติดตั้งใหม่, การอัปเดต); ประเภทของซอฟต์แวร์ภายนอกที่มีการเสนอให้ติดตั้งระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์; ประเภทของซอฟต์แวร์ภายนอกที่ได้รับเลือกให้ติดตั้งระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์; ประเภทของซอฟต์แวร์ภายนอกที่ติดตั้งระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์; รหัสผู้ใช้เว็บไซต์ของผู้ถือสิทธิ์; จำนวนวินาทีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์; ตัวบ่งชี้ว่าการติดตั้งถูกยกเลิกโดยผู้ใช้หรือไม่; รหัสซอฟต์แวร์; รหัสขององค์กรคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการรีแบรนด์ซอฟต์แวร์; ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้เลือกซื้อซอฟต์แวร์; ประเภทความต้องการของผู้ใช้; ชื่อเต็มขององค์กรคู่ค้าที่มีคำสั่งซื้อใบอนุญาตใช้งาน;
 • ข้อมูลอื่น ๆ: โปรโตคอลที่ใช้เพื่อแลกเลี่ยนข้อมูลกับ KSN; ความล่าช้าในการส่งสถิติ; รหัสของการส่งเสริมการตลาด; เวอร์ชั่นโปรโตคอลของการตอบสนองระหว่างซอฟต์แวร์และข้อความการตลาด; รหัสหน้า; ประเภทการลงทะเบียนเว็บไซต์; รหัสของการควบคุมในอินเทอร์เฟสผู้ใช้; รหัสการดำเนินการของผู้ใช้; อีเมลผู้ใช้ที่ป้อนขณะที่สร้างคำสั่งซื้อในอินเทอร์เฟสซอฟต์แวร์; ประเภทของคำขอ; ขนาดของคำขอ; รหัสโปรโตคอล; ประเภทการบีบอัดข้อมูล; Iรหัสตัวเลือกของผู้ใช้ในการส่งเสริมการตลาด; ตัวเลือกของผู้ใช้ในการส่งเสริมการตลาด; ประเภทของภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์; รายการรหัสของเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้อ่าน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน: สถานะการเปิดใช้งานของ Device Guard (windows); รหัสอุปกรณ์; IP address ภายนอก; รหัสเฉพาะตัวของอุปกรณ์; ประเภท OS (เซิร์ฟเวอร์, เวิร์กสเตชัน, ตัวควบคุมโดเมน); เวอร์ชั่น OS, หมายเลขบิลด์ OS, หมายเลขอัปเดต OS, รุ่น OS, ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น OS; เวอร์ชั่นของ OS Service Pack; ตระกูลของระบบปฏิบัติการ; ประเภทแพลตฟอร์มของฮาร์ดแวร์; ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ OS; ประเภทอุปกรณ์ (แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต); เวอร์ชั่นเบราเซอร์; วันและเวลาบนอุปกรณ์ผู้ใช้;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล: checksum (MD5) ของออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; checksum (SHA256) ของออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; checksum ของส่วนออบเจ็กต์ที่กำลังสแกนเพื่อตรวจหามัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องที่สามารถใช้เพื่อทำอันตรายแก่คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลผู้ใช้; คีย์สาธารณะของใบรับรอง; ใบรับรองดิจิทัลแบบใช้ลายนิ้วมือของออบเจ็กต์ที่สแกนและอัลกอริทึมการแฮช; ชื่อของมัลแวร์ที่ตรวจพบหรือซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์หรือข้อมูลผู้ใช้; ประทับเวลาของระเบียนที่ใช้งานในฐานข้อมูลการป้องกันไวรัสของซอฟต์แวร์; รหัสระเบียนที่ใช้งานในฐานข้อมูลการป้องกันไวรัสของซอฟต์แวร์; ประเภทระเบียนที่ใช้งานในฐานข้อมูลการป้องกันไวรัสของซอฟต์แวร์; ขนาดของออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; ชื่อของออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; พาธไปยังออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล; รหัสไดเรกทอรี; รหัสของช่องโหว่ที่พบในการตั้งค่าซอฟต์แวร์; ประเภท checksum ของออบเจ็กต์ที่กำลังประมวลผล;
 • Information about accessing a web service: ที่อยู่เว็บขณะประมวลผล; หมายเลขพอร์ต; ที่อยู่เว็บต้นทางการส่งคำขอบริการเว็บ (ตัวอ้างอิง); ที่อยู่ IPv4 ที่เข้าถึงของบริการเว็บ; ประเภทของใบรับรอง;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตและข้อตกลงอื่น ๆ: ประเภทของข้อตกลงทางกฎหมายที่ผู้ใช้ยอมรับขณะใช้ซอฟต์แวร์; เวอร์ชันของข้อกำหนดในข้อตกลงทางกฎหมายที่ผู้ใช้ยอมรับขณะใช้ซอฟต์แวร์; ค่าสถานะที่บ่งบอกว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงทางกฎหมายขณะใช้ซอฟต์แวร์หรือไม่; วันและเวลาที่ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงทางกฎหมายขณะใช้ซอฟต์แวร์; วันที่เปิดใช้งานซอฟต์แวร์; เลขลำดับของคีย์ใบรับรองซอฟต์แวร์; รหัสรีแบรนด์ของซอฟต์แวร์ รหัสโมเดลข้อมูลที่ใช้เพื่อมอบใบอนุญาตใช้งาน; ประเภทใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้; ข้อกำหนดใบรับรองซอฟต์แวร์; จำนวนวันจนถึงวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์; ชื่อเต็มขององค์กรคู่ค้าที่มีคำสั่งซื้อใบอนุญาตใช้งาน; ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันทดลองใช้ของซอฟต์แวร์; สถานะในปัจจุบันของคีย์ใบรับรองซอฟต์แวร์; หมายเลขรหัสที่ใช้สั่งซื้อใบอนุญาตใช้งาน; รหัสของรายการราคาที่ได้ซื้อใบอนุญาตใช้งาน; หมายเลขของคำสั่งซื้อใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์จากคู่ค้า; รหัสประเทศของคู่ค้าที่ขายใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์; ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตเพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้ของบริษัทที่ซื้อใบอนุญาตใช้งานตามความคิดเห็นในคุณสมบัติของใบอนุญาตใช้งาน; วันที่และเวลาหมดอายุของใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์; สถานะปัจจุบันของการบอกรับเป็นสมาชิก; เหตุผลที่ใช้การบอกรับเป็นสมาชิกสถานะปัจจุบัน/เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงการบอกรับเป็นสมาชิก; ประเภทการบอกรับเป็นสมาชิกซอฟต์แวร์; วันและเวลาที่การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์หมดอายุ; ข้อมูลใบอนุญาตใช้งานสำหรับการระบุกลุ่มผู้ใช้ตามการตั้งค่าเพิ่มเติมของใบอนุญาตใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิก; ข้อมูลใบอนุญาตใช้งานสำหรับการระบุกลุ่มผู้ใช้ตามการตั้งค่าเพิ่มเติมของใบอนุญาตใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิก; ข้อมูลใบอนุญาตใช้งานสำหรับการระบุกลุ่มผู้ใช้ตามการตั้งค่าเพิ่มเติมของใบอนุญาตใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิก; จำนวนวันหลังจากการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์; จำนวนวันตั้งแต่คีย์ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์หมดอายุ; ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์; หมวดหมู่ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์; รหัสข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์; รหัสการเปิดใช้งานที่สั่งซื้อ; ชุดรหัสของซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้; รหัสการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์; รหัสการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในปัจจุบัน; ส่วนหัวของใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์; รหัสของศูนย์การเปิดใช้งานภูมิภาค; วันและเวลาที่สร้างคีย์ใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์; ประเภทใบอนุญาตที่ใช้เปิดใช้งานซอฟต์แวร์; รหัสรายการขายปลีกซอฟต์แวร์ (SKU);
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบกับเว็บพอร์ทัล: ไอดีบัญชีเว็บพอร์ทัล; หน้าเว็บไซต์เว็บพอร์ทัลที่ซอฟต์แวร์ส่งไปถึง; ประเทศและภูมิภาคของเว็บบริการ Kaspersky Lab ที่เวอร์ชั่นทดลองใช้ได้รับการดาวน์โหลด; เวลาของการเปลี่ยนสถานะครั้งล่าสุด; เวอร์ชันของโปรโตคอลที่ใช้ควบคุมการตั้งค่าซอฟต์แวร์จากเว็บพอร์ทัล; สถานะการป้องกันอุปกรณ์; สถานะการใช้งานส่วนประกอบการป้องกัน; สถานะงานสแกน; สถานะงานของการอัปเดตฐานข้อมูลและโมดูลแอปพลิเคชัน; รายการของปัญหาด้านความปลอดภัย; เนื้อหาของคำแนะนำสำหรับรายการในส่วนปัญหา; สถานะของใบอนุญาตใช้งานที่ใช้โดยซอฟต์แวร์; โหมดปฏิบัติการของซอฟต์แวร์; ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตฐานข้อมูลและโมดูลแอปพลิเคชัน; รายการของปัญหาด้านความปลอดภัยที่ถูกเพิกเฉย; รหัสผู้ใช้ที่ออกให้หลังจากการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้สำเร็จบนเว็บพอร์ทัล; รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากบัญชีเว็บพอร์ทัล; รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์บนเว็บพอร์ทัล; ชื่อคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (ชื่อโดเมน); ประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บพอร์ทัล; เหตุผลสำหรับการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเว็บพอร์ทัล; ประเภทของโทเค็น; ข้อมูลเพื่อรับโทเค็นการยืนยันตัวตนสำหรับเซสชัน;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตฐานข้อมูลในเครื่อง: รหัสการเริ่มต้นอัปเดตซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์, รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต,โมเดล และความจุของฮาร์ดไดรฟ์ (HDD), ขนาดของหน่วยความจำกายภาพและหน่วยความจำเสมือน, ผู้ผลิต RAM, ผู้ผลิตมาเธอร์บอร์ด, ผู้ผลิตและชื่อของแอปพลิเคชัน BIOS, ผู้ผลิตวิดีโอการ์ดและขนาดของ RAM วิดีโอ, ผู้ผลิตและประเภทของอะแดปเตอร์เครือข่าย, ความเร็วการถ่ายโอนข้อมูล, ผู้ผลิตและชื่อจอแสดงผล, รหัสเฉพาะของการติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ และรหัสเฉพาะของคอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์: คลาส / โมเดลของอุปกรณ์ USB, ผู้ผลิตอุปกรณ์และชื่อ, และวันที่ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครั้งสุดท้าย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนโปรโตคอล UPnP, ชื่อของผู้ผลิต และชื่อของอุปกรณ์, รวมถึงวันที่ของการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโหลดระบบ หน่วยความจำว่างและหน่วยความจำที่ใช้ และขนาดของพื้นที่ดิสก์ที่ว่าง
 • ข้อมูลแอปพลิเคชันที่ติดตั้งทั้งหมด, ชื่อและเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง, เวอร์ชั่นการอัปเดตที่ติดตั้ง, ชื่อของผู้เผยแพร่, วันที่ติดตั้ง, พาธเต็มไปยังโฟลเดอร์การติดตั้งบนคอมพิวเตอร์, การปรับค่า (การตั้งค่า) แอปพลิเคชัน (ทั้งของเบราเซอร์)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ (OS) และแพ็คบริการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์; ชื่อคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (ชื่อเครื่องและโดเมน); การตั้งค่า OS ระดับภูมิภาค (ข้อมูลเขตเวลา เลย์เอาต์เริ่มต้นของแป้นพิมพ์ และภาษาของอินเทอร์เฟส); การตั้งค่า UAC; การตั้งค่าไฟร์วอลล์ของเครือข่าย OS; การตั้งค่าการควบคุมหลักของ OS; การตั้งค่าการอัปเดต Windows; พารามิเตอร์ของโหมดการทำงานของ OS และบัญชีผู้ใช้ที่เลือก
 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ใดๆ บนคอมพิวเตอร์
 • ข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์, ระยะเวลาของการโต้ตอบของผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์, ช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูล, จำนวนเหตุการณ์รวมในระหว่างช่วงเวลา และข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับกระบวนการที่เริ่มโดยผู้ใช้ในระบบ, ชื่อของกระบวนการ, จำนวนครั้งรวมที่กระบวนการถูกเรียกใช้, ระยะเวลาทั้งหมดของการดำเนินการ, ค่า checksum (CRC64) ของชื่อบัญชีผู้ใช้จากที่กระบวนเริ่มต้น, พาธเต็มไปยังไฟล์กระบวนการ, ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ (ชื่อ, คำอธิบาย, ผู้ผลิต และเวอร์ชัน), จำนวนครั้งรวมที่หน้าต่างของซอฟต์แวร์ถูกแสดง และระยะเวลาทั้งหมดของการแสดงผล, พารามิเตอร์เชิงสถิติของชื่อหน้าต่าง, ชื่อภาษา และการกระจายคำในชื่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม, ที่อยู่ของเว็บไซต์, ส่วนโดเมนของที่อยู่เว็บที่ผู้ใช้ป้อนลงไปในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ หรือที่ผู้ใช้เปิดจากระบบการค้นหา

ฟังก์ชันการทำงานหลักของซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ก็เพื่อป้องกันผู้ใช้ปลายทางจากภัยคุกคามแก่ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณใช้มีความสามารถในการทำงานหลักเหล่านี้ ผู้ถือสิทธิ์จะต้องได้รับและประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบ Anti-Spam: IP address ของผู้ส่งที่ถูกกำหนดอย่างรวบรัดตามส่วนหัวที่ได้รับและเซสชัน SMTP; มีแนวโนมที่จะเป็น IP address ของผู้ส่งที่เป็นสแปม; checksum ของออบเจ็กต์ที่ถูกประมวลผล (MD5); checksum ของไฟล์แนบ; หมวดหมู่ข้อความที่ถูกกำหนดของข้อความอีเมล; ที่อยู่เว็บที่ตรวจพบในข้อความอีเมลที่ถูกประมวลผล; เมตะดาต้าและส่วนของข้อความอีเมลที่ถูกประมวลผลเพื่อตรวจสอบในบริการของผู้ถือสิทธิ์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้: ชื่อเครือข่าย Wi-Fi; checksum (MD5 พร้อม salt) ของ MAC address ของจุดเชื่อมต่อ; checksum (SHA256 พร้อม salt) ของ MAC address ของจุดเชื่อมต่อ; ประเภทการยืนยันตัวตนของเครือข่าย Wi‑Fi; ประเภทการเข้ารหัสเครือข่าย Wi-Fi; รหัสเครือข่าย Wi-Fi ที่อิงจาก MAC address ของจุดเชื่อมต่อ; รหัสเครือข่าย Wi-Fi ที่อิงตามชื่อเครือข่าย Wi-Fi; รหัสเครือข่าย Wi-Fi ที่อิงตามชื่อเครือข่าย Wi-Fi และ MAC address ของจุดเชื่อมต่อ; ความแรงสัญญาณ Wi-Fi; รายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานและการตั้งค่า; การตั้งค่า DHCP (checksum ของเกตเวย์ในเครื่อง IP, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP, และซับเน็ตมาสก์); การตั้งค่า DHCP (checksum ของเกตเวย์ในเครื่อง IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, ซับเน็ตมาสก์); URL ของบริการที่ใช้เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Kaspersky ปกป้องข้อมูลที่ได้รับด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎของ Kaspersky ข้อมูลจะถูกส่งบนช่องทางที่มีการเข้ารหัส

ในการยกระดับความปลอดภัยของการระบุภัยคุกคามรูปแบบใหม่และแหล่งที่มาของภัยเหล่านั้นเพื่อปรุงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้และพัฒนาการทำงานของผลิตภัณฑ์ ผู้ถือสิทธิ์ได้ยินยอม อย่างชัดแจ้งในประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network ว่าอนุญาตให้รับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานบริการ Kaspersky Security Network ระหว่างกระบวนการติดตั้ง คุณยังสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งานบริการ Kaspersky Security Network ได้ตลอดเวลาจากหน้าต่างการตั้งค่าของซอฟต์แวร์

คุณยังรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมโดยผู้ถือสิทธิ์ สามารถใช้ในการติดตามและเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมโดยซอฟต์แวร์ส่งไปยังผู้ถือสิทธิ์ คุณไม่ควรเปิดใช้งานและ / หรือยกเลิกการใช้งานบริการ Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง