การแสดงข้อมูลให้กับ Kaspersky Security Network

1 เมษายน 2564

ID 144977

ขอบเขตของข้อมูลที่ส่งไปยัง Kaspersky Security Network อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network

การดูประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. ในหน้าต่างการตั้งค่า ให้เลือกส่วนการป้องกัน
  4. ในส่วน การป้องกัน เลือกองค์ประกอบ Kaspersky Security Network

    หน้าต่าง ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network จะเปิดขึ้น

  5. คลิกลิงก์ ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network เพื่อเปิดข้อความของประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง