วิธีกำหนดค่าตัวกรอง Anti-Banner

1 เมษายน 2564

ID 149074

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบของ Anti-Banner

  หน้าต่าง การตั้งค่า Anti-Banner จะเปิดขึ้น

 5. เปิดใช้ Anti-Banner โดยคลิกที่ปุ่มที่ส่วนบนของหน้าต่าง
 6. คลิกลิงก์ รายการตัวกรอง เพื่อเปิดหน้าต่าง รายการตัวกรอง
 7. ในหน้าต่าง รายการตัวกรอง ให้กำหนดค่าตัวกรองตามความจำเป็น:
  • แนะนำ กลุ่มนี้รวมถึงตัวกรองทั่วไปและตัวกรองภาษาที่สัมพันธ์กับภูมิภาคของคุณ ตัวกรองเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
  • ใจความสำคัญ กลุ่มนี้มีตัวกรองสองตัว:
   • โซเชียลมีเดีย เปิดใช้งานตัวกรองนี้หากคุณต้องการบล็อกรายการต่างๆ เช่น ปุ่มถูกใจและแชร์บนเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
   • สิ่งรบกวน เปิดใช้งานตัวกรองนี้หากคุณต้องการบล็อกข้อความป็อปอัป หน้าต่าง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของเว็บไซต์
  • เฉพาะภาษา ในกลุ่มของตัวกรอง คุณสามารถเลือกภาษาได้ แอปพลิเคชันจะบล็อกแบนเบอร์บนเว็บไซต์ในภาษาที่ระบุ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง