วิธีกำหนดค่าการวิเคราะห์ที่กำหนดการไว้

1 เมษายน 2564

ID 149222

ถ้าต้องการกำหนดค่าการวิเคราะห์ที่กำหนดเวลาไว้ของแอปพลิเคชันและส่วนขยายของเบราเซอร์ที่ติดตั้ง:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบตัวจัดการแอปพลิเคชัน

  หน้าต่าง การตั้งค่าตัวจัดการแอปพลิเคชัน จะเปิดขึ้น

 5. ในส่วน ตัวทำความสะอาด PC เลือกช่องทำเครื่องหมาย วิเคราะห์แอปพลิเคชันและส่วนขยายเบราเซอร์ที่ติดตั้ง
 6. คลิกที่ลิงก์ กำหนดค่ากำหนดการ เพื่อเปิดหน้าต่าง กำหนดการ
 7. ในรายการแบบเลื่อนลง เรียกใช้การวิเคราะห์ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ Kaspersky Internet Security จะเรียกใช้วิเคราะห์หนึ่งครั้งในทุก 24 ชั่วโมงตามเวลาที่ตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้น
  • ทุกนาที / ทุกชั่วโมง / ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน / ตามเวลาที่ระบุ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ Kaspersky Internet Security จะดำเนินการวิเคราะห์ตามกำหนดการที่ตั้งไว้จนถึงนาทีที่กำหนด เมื่อตัวเลือกเหล่านี้ได้ถูกเลือก กล่องทำเครื่องหมายสำหรับ การเลื่อนการทำงานหลังจากเริ่มต้นแอปพลิเคชันเป็นเวลา N นาที จึงจะสามารถใช้งานได้
  • หลังจากแอปเริ่มทำงาน เมื่อ Kaspersky Internet Security เริ่มต้นแล้วจะดำเนินการวิเคราะห์หลังจากรอเวลาจนครบเป็นนาทีตามที่บ่งชี้ในช่อง เริ่มต้นใน N นาที
  • หลังจากการอัปเดต Kaspersky Internet Security จะดำเนินการวิเคราะห์หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจอัปเดตใหม่
 8. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เรียกใช้งานการวิเคราะห์ออกเจ็กต์ในวันรุ่งขึ้นหากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่หลังจากไม่ได้ทำการวิเคราะห์ที่กำหนดตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ถ้าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ แอปพลิเคชันจะเรียกใช้การวิเคราะห์เฉพาะในเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่
 9. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เรียกใช้งานการวิเคราะห์ออบเจ็กต์เมื่อภาพพักหน้าจอทำงานอยู่ หรือคอมพิวเตอร์ล็อกอยู่เท่านั้น เพื่อเรียกใช้การวิเคราะห์ออบเจ็กต์เฉพาะหากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ และไม่สร้างการโหลดเพิ่มเติมในทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในขณะที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ถ้าช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ แอปพลิเคชันจะเรียกใช้การวิเคราะห์ในเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่คำนึงว่าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่
 10. ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม บันทึก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง