การเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free เมื่อยกเลิกการติดตั้ง Kaspersky Internet Security เวอร์ชันทดลองใช้

1 เมษายน 2564

ID 152967

เมื่อยกเลิกการติดตั้ง Kaspersky Internet Security เวอร์ชันทดลองใช้ คุณสามารถเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free เพื่อรับการป้องกันที่สำคัญต่อไป

เมื่อคุณยกเลิกการติดตั้ง Kaspersky Internet Security เวอร์ชันทดลองใช้ แอปพลิเคชันจะเสนอให้คุณซื้อใบอนุญาตใช้งานเพื่อใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชันต่อไป

ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้งานหรือเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในการซื้อใบอนุญาตใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน

  การคลิกปุ่มนี้จะพาคุณไปยังร้านค้า

 • ในการเริ่มเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ให้คลิกปุ่ม ไม่ ขอบคุณ

  การคลิกปุ่มนี้จะเริ่มตัวช่วยการย้ายข้อมูล Kaspersky Free

เริ่มการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะเสนอให้คุณเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free และรับการป้องกันที่สำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไป

ในการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนเป็น Kaspersky Free

ยืนยันการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะเสนอให้คุณยืนยันหรือปฏิเสธการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free

ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในการยืนยันการเปลี่ยน ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยน

  ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไป

 • ในการปฏิเสธการเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free และออกจากตัวช่วยการย้ายข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก

  ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะออกจากการทำงาน

ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันใดที่ไม่เข้ากันกับ Kaspersky Free ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากไม่มีแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากัน ตัวช่วยสร้างจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ หากคุณปิดหน้าต่างตัวช่วยการย้ายข้อมูลที่ขั้นตอนนี้ การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้จะดำเนินการต่อเบื้องหลัง

หากมีแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากัน ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะแสดงแอปพลิเคชันเหล่านั้นในหน้าต่างและแจ้งให้คุณยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านั้น

หลังจากยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันแล้ว ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะดำเนินการไปยังขั้นตอนต่อไป

เสร็จสิ้นการย้ายข้อมูลไปยัง Kaspersky Free

ในขั้นตอนนี้ ตัวช่วยการย้ายข้อมูลจะแจ้งว่าการย้ายข้อมูลไปที่ Kaspersky Free เสร็จสิ้นแล้ว

ในการเริ่มใช้งาน Kaspersky Free ให้คลิกปุ่ม เรียกใช้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง