การเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free จากใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Internet Security หมดอายุ

1 เมษายน 2564

ID 155354

เมื่อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Internet Security หมดอายุ คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานใหม่และใช้คุณสมบัติทั้งหมดของแอปพลิเคชันต่อไป แอปพลิเคชันอาจให้คุณเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free เพื่อรับการป้องกันที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไป

การเปลี่ยนเป็น Kaspersky Free อาจดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Internet Security หมดอายุ หลังจากการเปลี่ยน แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณทราบ และให้คุณต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน หรือใช้การปกป้องเวอร์ชันฟรีต่อไป

ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้งานหรือเริ่มต้นใช้งาน Kaspersky Free ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ต่ออายุใบอนุญาตใช้งาน

    การคลิกปุ่มนี้จะพาคุณไปยังร้านค้า

  • ในการเริ่มใช้ Kaspersky Free ให้ปิดหน้าต่างที่มีข้อความเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Kaspersky Free

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง