การป้องกันโดยใช้ Antimalware Scan Interface (AMSI)

1 เมษายน 2564

ID 185853

ส่วนนี้จะแจ้งให้คุณทราบว่าแอปพลิเคชันบุคคลที่สามอย่างเช่น Microsoft Office สามารถส่งสคริปต์ไปยัง Kaspersky Internet Security เพื่อรับการสแกนโดยใช้ Antimalware Scan Interface (AMSI) และอธิบายเกี่ยวกับวิธีปิดการใช้งานการป้องกันด้วย AMSI ใน Kaspersky Internet Security

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการใช้การป้องกันด้วย Antimalware Scan Interface

วิธีการเปิดใช้งานการป้องกันด้วย Antimalware Scan Interface

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง