วิธีการเปิดใช้งานการป้องกันด้วย Antimalware Scan Interface

1 เมษายน 2564

ID 186113

เพื่อเปิดใช้งานการป้องกันด้วย Antimalware Scan Interface:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนประกอบ การป้องกัน AMSI
  4. ให้เลือกปุ่มที่ส่วนบนของหน้าต่างไปเป็น เปิด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง