วิธีการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ไม่เข้ากัน

1 เมษายน 2564

ID 189681

การนำแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันออก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม รายละเอียด ที่อยู่ส่วนบนของหน้าต่าง

    ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ศูนย์การแจ้งเตือน

  3. ในส่วน คำแนะนำ ให้คลิกปุ่ม แสดง ในบรรทัดที่มีข้อความเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันที่ถูกตรวจพบ

    ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้ ที่มีรายการของแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ที่ถูกตรวจพบซึ่ง Kaspersky Internet Security สามารถลบออกไปได้

  4. ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ที่คุณต้องการจะลบออกและคลิก ลบออก Kaspersky Internet Security จะลบแอปพลิเคชันที่ระบุเอาไว้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ Kaspersky Internet Security จะลบแอปพลิเคชันโดยการใช้เครื่องมือลบที่มีให้ ระหว่างกระบวนการลบ คุณอาจจะถูกขอให้แสดงความยินยอมในการลบหรือแก้ไขการตั้งค่าที่เชื่อมโยงกับการลบแอปพลิเคชัน
  5. หากคอมพิวเตอร์ยังมีแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันซึ่ง Kaspersky Internet Security จะไม่ลบออกไป หน้าต่างจะเปิดเพื่อแสดงรายชื่อของแอปพลิเคชันเหล่านี้ การลบแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันออกด้วยตนเอง ให้คลิก ลบออกด้วยตัวเอง ซึ่งจะเปิดหน้าต่างระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่มีรายชื่อของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ ลบแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ตามคู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
  6. หลังจากลบแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง