การนำแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันออก

1 เมษายน 2564

ID 190240

ในส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Kaspersky Internet Security สามารถช่วยคุณลบแอปพลิเคชันจากคอมพิวเตอร์คุณที่เข้ากันไม่ได้กับ Kaspersky Internet Security

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้ออก

วิธีการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ไม่เข้ากัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง