วิธีการเริ่มต้นสแกนไดรฟ์แบบถอดได้

1 เมษายน 2564

ID 199671

ไดรฟ์แบบถอดได้ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อาจมีไวรัสหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็นภัยคุกคามได้ Kaspersky Internet Security จะสแกนไดรฟ์แบบถอดได้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดเชื้อไวรัส คุณสามารถกำหนดการสแกนไดรฟ์แบบถอดได้ว่าจะสแกนด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ เมื่อไดรฟ์แบบถอดได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ การสแกนไดรฟ์แบบถอดได้โดยอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น

ในการสแกนไดรฟ์แบบถอดได้ด้วยตนเอง:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่มสแกน

    หน้าต่างสแกนจะเปิด

  3. ในหน้าต่างสแกน ให้เลือกส่วนสแกนไดรฟ์แบบถอดได้
  4. ในรายการที่เลื่อนลง เลือกไดรฟ์ตัวอักษรของอุปกรณ์ภายนอก และคลิกที่ปุ่ม ทำการสแกน

Kaspersky Internet Security จะเริ่มต้นการสแกนอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง