วิธีการใช้การสแกนไฟล์เมนูบริบทหรือโฟลเดอร์

1 เมษายน 2564

ID 199673

เพื่อใช้งานการสแกนไฟล์ เมนูบริบท หรือโฟลเดอร์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกน
  2. ในเมนูบริบทที่เปิดขึ้น ให้เลือก สแกนหาไวรัส

Kaspersky Internet Security จะเริ่มต้นการสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง