วิธีเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันในพื้นที่การแจ้งเตือนขึ้นอยู่กับสถานะของแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 201669

เพื่อเปลี่ยนไอคอนแอปพลิเคชันในบริเวณการแจ้งเตือน ขึ้นอยู่กับสถานะของแอปพลิเคชัน:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. เลือกส่วน อินเทอร์เฟส
  4. ในบล็อก แสดงสถานะแอปพลิเคชันในบริเวณการแจ้งเตือน เลือกสถานะและเลือกช่องทำเครื่องหมาย

เมื่อแอปพลิเคชันเปลี่ยนสถานะไปตามสถานะที่เลือกไว้ ไอคอนแอปพลิเคชันในบริเวณการแจ้งเตือนจะเปลี่ยน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง