การอนุญาต

1 เมษายน 2564

ID 207130

รหัสผ่านจะป้องกันการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่อไปนี้จากการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้หรือกลุ่ม หากเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการดำเนินการ หมายความว่าผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ได้รับอนุญาตในการดำเนินการทำงานที่ถูกเลือก

กำหนดค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

เปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันในหน้าต่างหลัก หน้าต่าง การตั้งค่า ศูนย์การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

เปิดและปิดการติดตามแอปพลิเคชัน

จัดการการป้องกันสำหรับเด็ก

บล็อกการเริ่มต้น Kaspersky Safe Kids ผ่านทางส่วนประกอบของระบบควบคุมแอปพลิเคชัน ออกจาก Kaspersky Internet Security กำหนดค่า Kaspersky Internet Security

จะไม่มีการขอรหัสผ่านเมื่อพยายามดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือเปิดใช้งาน Kaspersky Safe Kids

ออกจากแอปพลิเคชัน

ออกจากแอปพลิเคชัน

ลบ / แก้ไข /คืนค่าแอปพลิเคชัน

ลบ แก้ไข และคืนค่าแอปพลิเคชัน

ลบคีย์

ลบหรือแก้ไขรหัสติดตั้งโปรแกรมและสำเนารหัสติดตั้งโปรแกรม

ดูรายงาน

ไปที่หน้าต่าง รายงาน

ปิดใช้งานส่วนประกอบการป้องกัน

ปิดและเปิดใช้งานส่วนประกอบการป้องกันได้ที่หน้าต่าง การตั้งค่า ในส่วน การป้องกัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง