การเข้าร่วม Kaspersky Security Network

1 เมษายน 2564

ID 41367

Kaspersky Internet Security ใช้การป้องกันแบบคลาวด์เพื่อทำให้การป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น การป้องกันแบบคลาวด์ถูกสร้างขึ้นโดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Kaspersky Security Network ซึ่งใช้ข้อมูลที่รับจากผู้ใช้ทั่วโลก

Kaspersky Security Network (KSN) คือฐานความรู้ระบบคลาวด์ของ Kaspersky รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ การใช้ข้อมูลจาก Kaspersky Security Network ช่วยให้แอปพลิเคชันของ Kaspersky Internet Security ตอบสนองภัยคุกคามได้เร็วกว่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประกอบการป้องกัน และลดโอกาสตรวจจับผิดพลาด

ความร่วมมือของผู้ใช้ใน Kaspersky Security Network ช่วยให้ Kaspersky รับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและแหล่งที่มาของภัยคุกคามใหม่อย่างรวดเร็ว พัฒนาวิธีการเพื่อจัดการกับภัยคุกคาม และลดโอกาสการตรวจจับผิดพลาด ความร่วมมือใน Kaspersky Security Network จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงสถิติกิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้

ถ้าคุณเข้าร่วมใน Kaspersky Security Network คุณจะส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตั้งค่าของระบบปฏิบัติการของคุณ และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการใน Kaspersky Internet Security ไปยัง Kaspersky โดยอัตโนมัติ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานการเข้าร่วม Kaspersky Security Network

วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง