ทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

1 เมษายน 2564

ID 43526

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ตัวช่วยจะแจ้งคุณเมื่อการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ์

คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

ส่วนประกอบแอปพลิเคชันที่จำเป็นทั้งหมดจะเริ่มโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น

ในบางกรณี คุณอาจต้องรีสตาร์ทระบบปฏิบัติการเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง