การยืนยันการนำแอปพลิเคชันออก

1 เมษายน 2564

ID 43541

เนื่องจากการนำแอปพลิเคชันออกอาจทำให้ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกคุกคามได้ จึงจะมีการถามเพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะนำแอปพลิเคชันออก ดำเนินการ โดยกดปุ่ม นำออก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง