ทำการเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้น

1 เมษายน 2564

ID 43548

ตัวช่วยแจ้งคุณว่า Kaspersky Internet Security ได้เปิดใช้งานสำเร็จแล้ว

คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง