จุดเด่นของ Kaspersky Security Network

1 เมษายน 2564

ID 43552

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ตัวช่วยเหลือจะเชิญคุณให้เข้าร่วม Kaspersky Security Network การเข้าร่วมโปรแกรมนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่ตรวจพบในคอมพิวเตอร์ของคุณ การเรียกใช้แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันที่เซ็นชื่อที่ดาวน์โหลดไว้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไปให้ AO Kaspersky Lab ไม่มีการรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณ

ทบทวนจุดเด่นของ Kaspersky Security Network ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ในหน้าต่างตัวช่วย ให้คลิกปุ่มยอมรับ

ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าร่วม Kaspersky Security Network ให้คลิกปุ่มปฏิเสธ

หลังจากที่คุณยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม Kaspersky Security Network การติดตั้งแอปพลิเคชันจะดำเนินต่อไป

ในบางเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network ได้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง