ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์

1 เมษายน 2564

ID 70152

คุณสามารถโทรหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคได้จากหลายภูมิภาคทั่วโลก คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคในภูมิภาคของคุณและข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคผ่าน เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค โปรดอ่านกฎในการให้บริการสนับสนุน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง