เกี่ยวกับใบอนุญาตใช้งาน

1 เมษายน 2564

ID 70647

ใบอนุญาตใช้งาน เป็นสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชันโดยมีเวลาจำกัดไว้ซึ่งได้รับและเป็นไปตามข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง ใบอนุญาตใช้งานจะสอดคล้องกับรหัสเฉพาะที่คุณมีสำหรับใช้ในการเปิดใช้งานสำเนา Kaspersky Internet Security

ใบอนุญาตใช้งานจะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับบริการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • สิทธิ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์หนึ่งชิ้นหรือหลายชิ้น

    จำนวนอุปกรณ์ซึ่งคุณอาจใช้งานแอปพลิเคชันที่ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางได้

  • ความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Kaspersky:
  • บริการอื่นที่สามารถเลือกใช้งานได้จาก Kaspersky หรือผู้จำหน่ายต่างๆ ตามระยะเวลากำหนดในใบอนุญาตใช้งาน

เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน คุณต้องซื้อใบอนุญาตใช้งานสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน

ใบอนุญาตใช้งานนี้มีระยะเวลาจำกัด การสิ้นสุดใบอนุญาตใช้งานนั้นอาจมีระยะเวลาผ่อนผันซึ่งคุณอาจใช้งานคุณลักษณะทั้งหมดของแอปพลิเคชันอย่างไม่จำกัดได้

ถ้าคุณยังไม่ได้ ต่ออายุใบอนุญาตใช้งานของคุณ แอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนเป็น โหมดการใช้งานอย่างจำกัด เมื่อระยะเวลาผ่อนผันหมดอายุ คุณลักษณะบางประการของแอปพลิเคชันไม่สามารถเลือกใช้งานได้ภายใต้โหมดการใช้งานอย่างจำกัด ระยะเวลาโหมดการใช้งานอย่างจำกัดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการอนุญาตใช้งานและประเทศของคุณ เมื่อโหมดการใช้งานอย่างจำกัดหมดอายุ คุณลักษณะทั้งหมดของแอปพลิเคชันจะกลายเป็นไม่สามารถเลือกใช้งานได้ คุณอาจสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาผ่อนผันและโหมดการใช้งานอย่างจำกัดได้ที่หน้าต่าง การอนุญาตใช้งาน ซึ่งเปิดโดยการคลิกที่ลิงก์ ใบอนุญาตใช้งาน ในบริเวณด้านล่างของหน้าต่างหลัก

ขอแนะนำให้ต่ออายุใบอนุญาตใช้งานก่อนที่ใบอนุญาตใช้งานนั้นจะหมดอายุ เพื่อไม่ให้พลาดการป้องกันในระดับสูงสุดต่อภัยคุกคามความปลอดภัยทั้งหมดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนการซื้อใบอนุญาตใช้งาน คุณสามารถใช้ Kaspersky Internet Security เวอร์ชันทดลองใช้ก่อนได้ เวอร์ชันทดลองใช้ Kaspersky Internet Security จะใช้ได้ในระยะเวลาการประเมินสั้นๆ หลังจากระยะเวลาการประเมินหมดอายุ คุณลักษณะทั้งหมดของ Kaspersky Internet Security จะถูกปิดใช้ เพื่อใช้แอปพลิเคชันต่อ คุณต้องซื้อใบอนุญาตใช้งาน

ถ้าคุณไม่ต้องการต่ออายุการป้องกันคอมพิวเตอร์ คุณสามารถ ลบ Kaspersky Internet Security

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง